Meny Stäng

Hem.

KiKa-vänner så här ser vårt program ut för våren 2024

BOLLNÄS BLÅS
Hanebo kyrka – Söndag 2 juni 16.00
– Fri entré

Bollnäs Blås är en symfonisk blåsorkester som grundades för snart 50 år sedan. Medlemmarna är i dag i åldrarna ända från högstadiet upp till pensionsålder. 
Om det är tur eller tradition som ligger bakom är kanske oklart, men oavsett vilket har Bollnäs kommun en tradition av att fostra duktiga blåsmusiker och här finns många av dem.  
Orkestern håller, även om det är en amatörorkester, hög klass och har en bred spännvidd –  i repertoaren finns allt från marscher och populärmusik till klassiskt och folkvisor – men samtidigt är spelglädjen alltid en av de allra viktigaste ledstjärnorna.
Dirigent – Mats Siggstedt 

Konserten bekostas av Norlanders donationsstiftelser – ingen paus

…………………………………………………………………………………………..

Gävle symfoniorkester
Onsdag 28/8 19.00 Hanebo kyrka

Pianotrio-Hellgren, Raitinen, Löf
Onsdag 30/10  19.00 Hanebo församlingshem

Armida quartet
Onsdag 13/11 19.00 Hanebo församlingshem

Mattias Schulstad, gitarr
Lördag 23/11 15.00 Hanebo församlingshem

Familjelördag med Haga Duo
Lördag 30/11 12.00 Kilafors biografteater